Het ontstaan van Natuur Stichting Kadans

In Nederasselt ligt een ca 9 ha groot gebied. Dit was oorspronkelijk eigendom van Ir drs. Theo Welle. Die heeft het gebied in 2003 verkocht aan de gemeente Heumen. In samenwerking met de gemeente Heumen en de gemeentelijke buitendienst is het onderhoud in handen gekomen van een groep vrijwilligers. Met groot enthousiasme is begin januari 2003 de eerste werkdag georganiseerd.

Het enthousiasme om met milieu en natuur bezig te zijn was zo groot, dat spoedig werd besloten om een vervolg te geven aan dit initiatief. Er werden contacten gelegd met de gemeente Heumen, het Milieu Educatie Centrum Nijmegen, de Heemtuin Malden, Staatsbosbeheer, de vorige eigenaar van Kadans Ir drs. Theo Welle, omwonenden en enkele biologen. De biologen waren zeer enthousiast over de planten rijkdom en de grote diversiteit van het gebied. Met de gemeente Heumen werd overeengekomen het gebied Kadans en omgeving Molen (Molenwiel) in beheer te krijgen, ondersteund door een beheerplan en een jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente.

Met de positieve reacties van alle partijen en de groeiende groep vrijwilligers was er voor het interim bestuur geen belemmering meer om over te gaan tot het oprichten van een Stichting.

Op 6 augustus 2003 is bij notaris Teeuwen te Boxmeer de akte opgesteld en getekend, hiermede was Natuur Stichting Kadans een Stichting. Regelmatig worden nu werkdagen georganiseerd en vindt natuureducatie plaats.