In het beleidsprogramma van Kadans heeft educatie een prominente plaats. Kadans heeft dan ook een lesprogramma voor alle basisschool leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. De opzet is om belangstelling voor de natuur in de eigen omgeving te stimuleren en leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken en de natuur te laten beleven.

Het buitenlesprogramma voor de basisschool sluit aan op de leermethode NatuNiek, welke op de Tandem in Nederasselt wordt onderwezen.
Voor groep 1 en 2 zijn er kabouterlessen. De kinderen leren spelenderwijs dingen in de natuur.
De overige groepen krijgen aan de hand van thema’s de lessen op hun niveau.
De thema’s zijn: Voortplanting, zintuigen, gezondheid en Planten&Dieren.