Wilt u begunstiger worden?

U kunt ons helpen tijdens de werkdagen maar u kunt ons ook steunen door een bedrag over te maken op:
giro NL86INGB0002030331 t.n.v. Natuur Stichting Kadans Nederasselt.
Dan bent u donateur.