De stichting heeft ten doel:

  • Het onderhouden van natuurterreinen in de Gemeente Heumen en ertoe bijdragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet levende omgeving.
  • Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van o.a. werkdagen, wandelexcursies (op afspraak), lesexcursies voor scholen, zwerfvuilophaaldagen.